انجمن های علمی عضو شورا (ارائه کننده خدمات)

انجمن زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی ایران
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
انجمن سازه های سبک وزن ایران
انجمن سازه های فولادی ایران
انجمن فضای معماری نو ایران
انجمن مدل سازي اطلاعات ساختمان ایران
انجمن مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران
انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران
انجمن مهندسی روسازی ایران
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
انجمن مهندسی سازه ایران
انجمن جغرافیایی ایران
انجمن جغرافیا و برنامهریزی شهری ایران
انجمن مدیریت مصرف انرژی ایران
انجمن معماری و شهرسازی ایران
انجمن معماری منظر ایران
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
انجمن استاندارد ایران
انجمن انرژی ایران
انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران
انجمن پارکهای فناوری وسازمانهای نووري ایران
انجمن ساختمانهای پایدار ایران
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
انجمن مخاطره شناسی ایران
انجمن علوم باغبانی ایران
انجمن مدیریت راهبردی ایران
انجمن بتن ایران
انجمن مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایران
انجمن ساختمان های پایدار
این انجمن براساس توانمندیهای اعضای خود توانسته فعالیتهای ذیل را جهت دستیابی به اهداف و برنامههای توسعه پایدار در صنعت ساختمان را انجام دهد.
- ​تحقیق و پژوهش در زمینه توسعه پایدار در صنعت ساختمان و شهرهای پایدار
​- انتشار مقالات علمی و پژوهشی
- ​ارزیابی ساختمانهای پایدار
اعضای محترم این انجمن آمادگی خود را برای ارایه خدمات ارزیابی (ساختمانها و شهرهای پایدار)، مشاوره و خدمات مهندسی ساختمانها و شهرهای پایدار (برنامهریزی، طراحی، ساخت و ساز، نظارت و نگهداری) را براساس استانداردهای می و بین المللی اعلام می دارد.
لینک ارتباط با اعضای محترم انجمن irsbsa.org
انجمن ساختمان های سبک فولادی
این انجمن براساس توانمندیهای اعضای خود در جهت دستیابی به اهداف و برنامههای توسعه پایدار در صنعت ساختمان جهت نهادینه نمودن فناوری پایدار سیستم ساختمانی LSF با استفاده از قطعات CFS فعالیتهای ذیل را انجام دهد.
- تحقیق و پژوهش در زمینه فناوری CFS
- انتشار مقالات علمی و پژوهشی
- تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی LSF و ابلاغ آن توسط سیاستگذاران صنعت ساختمان
اعضای محترم این انجمن آمادگی خود را برای ارایه خدمات مشاوره و مهندسی (برنامهریزی، طراحی، ساخت و ساز، نظارت) ساختمانهایLSF و CFS را اعلام میدارند.
لینک ارتباط با اعضای انجمن sa-lsf.ir
شرکت پایدار گستر
این شرکت برای ارایه خدمات مشاوره، مهندسی و نیز انجام طرحهای ساختمانی با استفاده از قطعات فولادی سرد نورد شدهLSF در قالب سیستم ساختمانی دیوار باربر LSF در پارک مستقر گردید.
این شرکت براساس طرح پژوهشی کاربردی تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم ساختمانی LSF بعنوان فناوری پایدار در دانشگاه شیراز (توسط گروه تدوین کنندگان دستورالعمل) جهت نهادینه نمودن این فناوری فعالیت مینماید. با توجه به فعالیتهای موفق شرکت و تحولات صورت گرفته در این فناوری، این شرکت با واگذاری فعالیتهای جاری خود به شرکت زایشی در حال پیگیری طرح فناوری جدید بسط و گسترش بکارگیری قطعات فولادی سرد نورد شده CFS در سیستم ساختمانی اسکلت فلزی (بجای بکارگیری تیرآهن در تیر و ستون از قطعات فولادی سرد نورد شده CFS) میباشد. با توجه به مراحل طی شده برای نهادینه نمودن سیستم ساختمانی LSF، این شرکت آماده ارایه خدمات فوق برای فناوری پایدار CFS برای علاقمندان میباشد.
​لینک ارتباط با شرکت پایدار گستر ساختمان سبک فولادی lsfb.ir
کارگروه تخصصی CFS
این کارگروه براساس فعالیتهای دانشگاه شیراز و شرکت فناوری پایدار گستر مستقر در پارک علم و فناوری فارس، طرحی با نام بسط و گسترش بکارگیری قطعات فولادی سرد نورد شده CFS در صنعت ساختمان کشور و منطقه، بعنوان طرح توسعه شرکت به دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه شیراز و وزارت عتف ارایه نمود و مجوز فعالیت کارگروه تخصصی CFS را در دانشگاه شیراز اخذ نموده است. این طرح با داوری دانشگاه صنعتی شریف و با موافقتهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دانشگاه شیراز از طرف دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف مجوز فعالیت در زمینه نهادینه نمودن این فناوری شبیه سیستم ساختمانی LSF در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صنعت ساختمان (ساختمانها و شهرهای پایدار) را دریافت نموده است. براساس استقبالی که از طرح پیشنهادی از طرف وزارت عتف، معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته، دانشگاه شیراز با مشارکت دانشگاه سمنان در حال تعریف طرح کلان با پشتیبانی مالی فولاد مبارکه میباشد.
با توجه به توانمندی شکل گرفته، این کارگروه آمادگی خود را برای ارایه خدمات مشاوره و مهندسی برای فعال سازی طرح مذبور اعلام مینماید.
​​لینک ارتباط با کارگروه تخصصی CFS irsacfs.ir
موسسه پایدار گستر راوین فرتاک
موسسه پایدار گستر راوین فرتاک جهت ارزیابی ساختمانها و شهرهای پایدار زیر نظر انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران در پارک علم و فناوری فارس بعنوان شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس به ثبت رسیده است.
با توجه به تاسیس شورای ساختمانها و شهرهای پایدار ایران، این موسسه براساس شرح خدمات اعلام شده در اساسنامه، آماده ارایه خدمات آموزشی و ارزیابی زیر نظر آن شورا برای علاقمندان میباشد.
​لینک ارتباط با موسسه irsbsa.org

سازمان ها و ارگان های عضو شورا

دفتر طرح ریزی و پایش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی
بخش ساختمان شرکت ملی نفت/شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
آموزش شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور
دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت های اجتماعی سازمان حفاظت از محیط زیست
مطالعات محیط زیست مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران